PL czCZ cz EN cz
 

>> O Spółce

Szanowni Państwo,

przedstawiamy firmę Grimo BOZP s.r.o. , która świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż). Nasi specjaliści oferują swoje usługi w celu zapobiegania ryzykom i koordynacji bezpieczeństwa pracy na budowach (Kodeks Pracy Dz.U. 2014 poz. 1502), zapewniając jednocześnie niezbędne usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Od wielu lat specjalizujemy się w świadczeniu usług w trakcie realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/57/ EWG z dnia 24 czerwca 1992.

W odniesieniu do usług BHP współpracujemy z wieloma czołowymi czeskimi, słowackimi i polskimi specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi pracownicy często biorą udział w wielu międzynarodowych konferencjach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także w specjalistycznych szkoleniach pozwalających na stałe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie odpowiednich certyfikatów.

Nasz zespół zdobywał doświadczenie nie tylko na terenie Republiki Czeskiej, ale również w innych krajach Europy i Świata takich jak; Słowacja, Niemcy, Holandia, Szwecja, Turcja, Urugwaj, Republika Południowej Afryki.

Jesteśmy jednym z członków-założycieli stowarzyszenia "Společná vize" – „Wspólna wizja” (www.spolecnavize.cz), którego misją jest edukacja, a w rezultacie poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami, zobowiązujemy się do dostarczenia naszym Partnerom wysokiego poziomu usług w zakresie BHP i p. poż, ponieważ działając na rzecz naszych klientów kierujemy się następującą dewizą:

„Bezpiecznie, z zachowaniem najwyższej jakości i rozsądku.“

Misją naszej firmy jest świadczenie kompleksowych usług outsourcingu w zakresie BHP i p. poż, w tym wprowadzanie systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie lub bezpośrednio w procesach produkcyjnych.

>> O Spółce
>> referencje
>> Fotogaleria
>> kontakt

© Grimo BHP Sp. z o.o.  | www.grimo.pl